Бесплатни уџбеници за школску 2022/23. годину
Бесплатни уџбеници за школску 2022/23. годину

У циљу благовремене припреме потребне документације о ученицима који остварују право на бесплатне уџбенике по пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја обавештавамо родитеље ученика наше школе и будућих ђака првака о могућностима остваривања овог права, као и неопходној документацији коју је потребно да припреме и доставе у школу.

Право на бесплатне уџбенике остварују ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи); ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, укључујући и ИОП 3; ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, који образовно-васпитни рад остварују по индивидуалном образовном плану и други ученици којима су потребни прилагођени уџбеници (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат); ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања; ученици првог и другог разреда основне школе који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику.

 

Школи ће се као доказ о испуњености услова достављати следећа документација:

– за ученике социјално/материјално угрожених породица –  примаоце новчане социјалне помоћи, решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;

– за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.

– за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у основној школи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

 

За ученике који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, није потребна посебна документација, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

Ове године Град Зрењанин обезбедиће бесплатне уџбенике за оне ђаке прваке који не остварују право ни по једном од наведених основа по пројекту Министарства просвете науке и технолошког развоја. Поручивање уџбеника биће извршено након пријаве ученика за упис у школу.

Izrada sajta & Web dizajn: Hit Group