Br. žiro računa za uplate učenika

Broj ziro racuna za uplate ucenika

KOD UPLATA ZA UŽINU / POZIV NA BROJ JE   1 – MESEC I GODINA

KOD UPLATA ZA BORAVAK / POZIV NA BROJ JE 2 – MESEC I GODINA

KOD UPLATA ZA OBEZBEĐENJE / POZIV NA BROJ JE 3

KOD UPLATA ZA OSIGURANJE UČENIKA / POZIV NA BROJ JE 4

Izrada sajta & Web dizajn: Hit Group