Zaposleni

Zaposleni

Direktor

Biljana Manić

Sekretar škole

Simo Ćorović

Školski pedagog

Ljuba Radeta

Školski psiholog

Nikolina Kukulj

Bibliotekar

Cvijetko Pavlović

Šef računovodstva

Nadica Knežević

Administrativni radnik

Dragana Ratić

Učitelji

Nadica Gardinovački I1
Valerija Grmuša I2
Tešana Aćin I3

Violeta Đukić II1
Slavojka Doroslovački II2
Snežana Samardžić II3

Ljiljana Petrovački III1
Danijela Latinović III2
Dragica Zečević III3

Mirjana Andrijašević IV1
Jelena Antin IV2
Dušanka Golušin IV3

Vaspitač u produženom boravku

Radmila Davidovac

Srpski jezik

Vesna Zvekić Borljin

Aleksandra Tot

Miroslava Kostić

Engleski jezik

Branislava Kralj
Jovana Radičev
Tatjana Svilar
Melina Belić

Likovna kultura

Jelena Vlajić Kapunac

Muzička kultura

Ivana Petričić
Milan Milisavljević

Istorija

Ljiljana Arvai

Geografija

Lazarela Majstorović

Fizika

Maja Bolesnikov

Matematika

Marina Pešić
Ilonka Žeravica

Biologija

Ivana Soraić

Hemija

Ibojka Erić
Jelena Župunski

Tehničko i informatičko obrazovanje

Dobrila Vidrić
Sretenko Marić

Fizičko vaspitanje

Dragana Stankov
Brankica Isakov

Nemački jezik

Bojana Molnar

Španski jezik

Monika Mihić

Informatika i   računarstvo

Goran Mihajlov

Verska nastava

Branislav Petrović

Poslužitelji

Zorica Čečarić
Biljana Rokvić
Milica Kresoje
Elvira Marković
Snežana Šuvak
Snežana Orban

Servirke

Sandra Prvin
Zuza Koša

Domar

Zlatko Knežević

 

Izrada sajta & Web dizajn: Hit Group