Zaposleni

Zaposleni

Direktor

Biljana Manić

Sekretar škole

Simo Ćorović

Školski pedagog

Ljuba Radeta

Marija Pajić

Bibliotekar

Cvijetko Pavlović

Šef računovodstva

Nadica Knežević

Administrativni radnik

Ljiljana Bjelić

Učitelji

Violeta Đukić I1
Slavojka Doroslovački I2
Jelena Mišić I3

Ljiljana Petrovački II1
Danijela Latinović II2
Dragica Zečević II3

Mirjana Andrijašević III1
Jelena Antin III2
Dušanka Golušin III3

Nadica Gardinovački IV1
Valerija Grmuša IV2
Tešana Aćin IV3

Vaspitač u produženom boravku

Radmila Davidovac

Srpski jezik

Vesna Zvekić Borljin

Aleksandra Tot

Miroslava Kostić

Engleski jezik

Branislava Kralj
Jovana Radičev
Milena Čeliković
Tatjana Svilar
Melina Belić

Likovna kultura

Jelena Vlajić Kapunac

Muzička kultura

Ivana Petričić
Milan Milisavljević

Istorija

Ljiljana Arvai

Geografija

Lazarela Majstorović

Ljiljana Ninković Žlebič

Fizika

Maja Bolesnikov

Matematika

Marina Pešić
Ilonka Žeravica

Biologija

Ivana Soraić

Ivana Sabo

Hemija

Ibojka Erić
Jelena Župunski

Tehničko i informatičko obrazovanje

Dobrila Vidrić
Sretenko Marić

Fizičko vaspitanje

Dragana Stankov
Brankica Isakov

Nemački jezik

Bojana Molnar

Španski jezik

Monika Mihić

Informatika i   računarstvo

Goran Mihajlov

Verska nastava

Branislav Petrović

Poslužitelji

Zorica Čečarić
Biljana Rokvić
Milica Kresoje
Eržebet Ristić
Snežana Šuvak
Snežana Orban

Servirke

Sandra Prvin
Zuza Koša

Domar

Zlatko Knežević

 

Izrada sajta & Web dizajn: Hit Group