Zaposleni

Zaposleni

Direktor

Biljana Manić

Sekretar škole

Simo Ćorović

Školski pedagog

Jelica Grmuša

Bibliotekar

Vera Popov

Šef računovodstva

Nadica Knežević

Administrativni radnik

Ljiljana Bjelić

Učitelji

Violeta Đukić II1
Nadica Gardinovački I1
Valerija Grmuša I2
Tešana Aćin I3
Slavojka Doroslovački II2
Ljiljana Petrovački III1
Danijela Latinović III2
Mirjana Andrijašević IV1
Jelena Antin IV2

Učitelji u produženom boravku

Branka Jakšić
Radmila Davidovac

Srpski jezik

Gordana Radaković
Vesna Zvekić Borljin
Boban Bugarski

Engleski jezik

Ksenija Markov
Кsenija Zorić Mađarev
Jovana Radičev
Milena Čeliković
Tatjana Svilar
Melina Belić

Likovna kultura

Loran Sretović

Muzička kultura

Ivana Petričić
Milan Milisavljević

Istorija

Ljiljana Arvai

Geografija

Lazarela Majstorović

Fizika

Metodi Nikolov

Matematika

Marina Pešić
Ilonka Žeravica

Biologija

Ivana Soraić

Hemija

Ibojka Erić Križan
Jelena Župunski

Tehničko i informatičko obrazovanje

Dobrila Vidrić
Sretenko Marić

Fizičko vaspitanje

Dragana Stankov
Brankica Isakov
Borislav Majstorović

Nemački jezik

Ankica Kodemo
Bojana Stojanović

Španski jezik

Cvijetko Pavlović

Informatika i   računarstvo

Goran Mihajlov

Verska nastava

Branislav Petrović

Poslužitelji

Zorica Čečarić
Živka Maksimčev
Piroška Vijoglavin
Eržebet Ristić
Izabela Trajković
Snežana Orban
Gordana Nikolov

Kuvarice

Biljana Bugarski
Zuza Koša

Domar

Bogdan Ristić

 

Izrada sajta & Web dizajn: Hit Group