Zaposleni

Zaposleni

Direktor

Biljana Manić

Sekretar škole

Simo Ćorović

Školski pedagog

Jelica Grmuša

Bibliotekar

Cvijetko Pavlović

Šef računovodstva

Nadica Knežević

Administrativni radnik

Ljiljana Bjelić

Učitelji

Mirjana Andrijašević I1
Jelena Antin I2
Dušanka Golušin I3

Nadica Gardinovački II1
Valerija Grmuša II2
Tešana Aćin II3
Violeta Đukić III1
Slavojka Doroslovački III2
Vera Popov III3
Ljiljana Petrovački IV1
Danijela Latinović IV2

Vaspitač u produženom boravku

Radmila Davidovac

Srpski jezik

Gordana Radaković
Vesna Zvekić Borljin
Boban Bugarski

Engleski jezik

Branislava Kralj
Jovana Radičev
Milena Čeliković
Tatjana Svilar
Melina Belić

Likovna kultura

Jelena Vlajić Kapunac

Muzička kultura

Ivana Petričić
Milan Milisavljević

Istorija

Ljiljana Arvai

Geografija

Lazarela Majstorović

Fizika

Metodi Nikolov

Matematika

Marina Pešić
Ilonka Žeravica

Biologija

Ivana Soraić

Hemija

Ibojka Erić
Jelena Župunski

Tehničko i informatičko obrazovanje

Dobrila Vidrić
Sretenko Marić

Fizičko vaspitanje

Dragana Stankov
Brankica Isakov
Borislav Majstorović

Nemački jezik

Bojana Molnar

Španski jezik

Monika Mihić

Informatika i   računarstvo

Goran Mihajlov

Verska nastava

Branislav Petrović

Poslužitelji

Zorica Čečarić
Biljana Rokvić
Piroška Vijoglavin
Eržebet Ristić
Snežana Šuvak
Snežana Orban

Servirke

Sandra Prvin
Zuza Koša

Domar

Zlatko Knežević

 

Izrada sajta & Web dizajn: Hit Group