Kućni red – pravila ponašanja

Kucni red - pravila ponasanja

U školi se neguju odnosi međusobnog razumevanja i uvažavanja ličnosti učenika, zaposlenih i roditelja učenika.

Učenici su obavezni da ne kasne na nastavu i druge oblike vaspitno-obrazovnog rada. U školu dolaze 15 minuta pre početka nastave, a najkasnije 5 minuta pre početka časa.

Zvono za ulazak u školu učenici čekaju u školskom dvorištu, izuzev kada su loši vremenski uslovi pa po odobrenju dežurnog nastavnika ulazak u učionice čekaju u holu škole.

Učenik koji zakasni na čas ne sme se zadržavati u holu škole, hodnicima i drugim prostorijama, nego odlaze u učionicu da prisustvuju času i pri tom se trudi da što manje ometa tok časa.

Roditelj je u obavezi da najkasnije u roku od dva dana obavesti odeljenjskog starešinu o izostanku učenika i da opravda izostanak sa časova. Bolovanje duže od dva dana pravda se isključivo lekarskim opravdanjem.

Učenici čuvaju imovinu škole, čistoću i estetski izgled školskih prostorija i školskog dvorišta. Za sve nastale štete odgovoran je učenik, a štetu nadoknađuje roditelj.

Zabranjena je upotreba mobilnih telefona za vreme nastave, kao i neprimereno korišćenje istih.

Za rešavanje problema u odnosima sa drugim učenicima, zaposlenima ili roditeljima drugih učenika, učenik se obraća odeljenjskom starešini, dežurnom nastavniku ili drugom zaposlenom u školi. Izazivanje ili učestvovanje u tuči strogo su zabranjeni.

U školi je zabranjen bilo kakav oblik nasilja (fizičko, psihičko i socijalno nasilje). Zabranjeno je na bilo koji način ugrožavati i omalovažavati dostojanstvo ličnosti učenika ili zaposleno, kao i roditelja učenika.

Za vreme odmora dežutni su lice za fizičko obezbeđenje, kao i nastavnici. Spremačice dežuraju ispred prostorija u kojima održavaju higijenu. Ukoliko uvide da je negde došlo do narušavanja reda ili bezbednosti u školi, istog momenta obaveštavaju dežurnog nastavnika, direktora, sekretara ili administrativnog radnika.

Učenici, zaposleni, roditelji učenika i druge stranke u školi su u obavezi da se odevaju i da izgledaju (frizure i šminka) pristojno primereno školskim uslovima. Zabranjeno je u školu dolaziti u šorcevima, atlet majicama, top majicama, majicama na bretele i golih stomaka, u preuskoj, prekratkoj i pretesnoj odeći, sa velikim dekolteom i obuven u papučama. Takođe je u školi neprihvatljivo isticanje stila odevanja ili oznaka pojedinaca ili grupe pojedinaca koji nisu primereni obrazovnoj instituciji.

Pristojnim odevanjem, urednošću i adekvatnom ličnom higijenom zaposleni i učenici doprinose stvaranju odgovarajućeg ugleda škole.

Roditelji i ostala lica obavezni su da se prilikom ulaska u školu jave dežurnom nastavniku, licu angažovanom na poslovima fizičkog obezbeđenja ili drugom zaposlenom u školi.

Roditelj je u obavezi da redovno izmiruje novčana dugovanja prema školi, da redovno dolaze na roditeljske sastanke, idividualne razgovore odeljenjskog starešine i drugih predmetnih nastavnika ( i to po datom rasporedu) u cilju interesovanja za učenje i vladanje svog deteta.

Strogo je zabranjeno ometanje nastavnog procesa, stvaranje buke i nereda u školskom prostoru

Užinu učenici jedu isključivo u učionici za vreme drugog odmora

Prilikom napuštanja učionice učenici i nastavnici su dužni da učionicu ostave urednu i da je zaključaju;

Za vreme trajanja nastave i vannastavnih aktivnosti, kao i za vreme odmora, učenici borave u školskom prostoru i dvorištu. Samovoljno napuštanje objekta i dvorišta nije dozvoljeno;

Nepridržavanje kućnog reda podleže disciplinskoj odgovornosti;

Zaposleni, roditelji i druge stranke su, u skladu sa pozitinim propisima, dužni da se pridržavaju zabrane pušenja u školskoj zgradi i njenoj neposrednoj blizini (dvorište, ulaz škole…);

Odeljenjski starešina je dužan da sa pravilima ponašanja i kućnim redom škole na početku svake školske godine upozna učenike i roditelje i da se stara o njihovom poštovanju.

Izrada sajta & Web dizajn: Hit Group