Organizacija rada škola u školskoj 2021/22. godini
Organizacija rada škola u školskoj 2021/22. godini

Nastava u školama na teritoriji R Srbije organizuje se na osnovu odluka Tima za praćenje i kordinisanje primene preventivnih mera u radu škola i odnosi se na utvrđeni model nastave za škole u određenim jedinicama lokalne samouprave, na osnovu sagledane aktuelne epidemiološke situacije, u skladu sa odlukama i zaključcima Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti Covid-19 i stručnim uputstvima za organizaciju obrazovno – vaspitnog rada u osnovnoj i srednjoj školi za školsku 2021/2022. godinu.

Odluku o modelima obrazovno-vaspitnog rada koji će se primenjivati za svaku narednu radnu nedelju na nivou određene lokalne samouprave, Tim donosi uz saglasnost Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Po prvom modelu rada rade sve škole na teritoriji R Srbije dok se nalaze u zelenoj zoni. Prvi model rada podrazumeva trajanje časa od 45 minuta i nastavu koja se realizuje za sve učenike neposredno u školi, uz obavezu obezbeđenja primene pet ključnih mera strategije za smanjenje rizika .

Usled pogoršanja epidemiološke situacije na nivou određene lokalne samouprave, Tim donosi odluku o promeni načina realizacije nastave, o tome preko nadležne Školske uprave do 10h petkom obaveštava škole, a škole do 12h obaveštavaju učenike i roditelje učenika o nastaloj promeni realizacije nastave za sledeću radnu nedelju.

Postupak kod pojave slučajeva infekcije kod učenika u školama

Tekst u produžetku citiramo iz  Odluke Tima za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škola od 23.9.2021. godine br. 601-03-00033/6/2021-15, a odnosi se na rad i organizaciju obrazovno-vaspitnog rada i primenu mera za osnovne škole.

“U situacijama kada se pojave slučajevi infekcije virusom SARS-CoV-2 kod učenika, roditelj o tome obaveštava školu.

Ukoliko se u jednom odeljenju pojave dva ili više slučajeva infekcije, direktor škole organizuje rad u školi prema sledećim instrukcijama:

1. Ukoliko se radi o odeljenjima sa 16 ili manje učenika, nakon pojave tri obolela učenika u odeljenju prelazak na treći model u trajanju od 10 kalendarskih dana se nalaže samo za to odeljenje.

2. Ukoliko se radi o odeljenjima sa 17 i više učenika, nakon pojave dva slučaja, to odeljenje se deli na dve grupe i nastavlja rad po drugom (kombinovanom) modelu nastave (3+2). Na grupe se potom primenjuje postupak za odeljenja sa 16 i manje učenika, odnosno nakon pojave nova tri obolela učenika u grupi prelazak na treći model u trajanju od 10 kalendarskih dana se nalaže samo za tu grupu.

3. Ukoliko primenom ranije propisanih kriterijuma i dalje postoje elementi za razmatranje prelaska na treći model nastave cele smene ili cele škole, direktor, bez odlaganja, obaveštava nadležnu školsku upravu i teritorijalno nadležni institut/zavod za javno zdravlje, koji procenjuje situaciju, utvrđuje epidemiološke rizike i donosi konačnu odluku o kojoj obaveštava školu.

4. Prelazak na nastavu na daljinu traje 10 kalendarskih dana, stim da se jedanaestog dana na neposrednu nastavu koja se ostvaruje u školi, vraćaju svi kod kojih se tokom odsustvovanja iz škole nisu pojavili simptomi ili znaci bolesti, odnosno testiranje zdravih osoba pre povratka u školu nije potrebno.

5. U praćenju broja zaraženih u odeljenju/grupi računa se broj zaraženih u poslednjih 10 kalendarskih dana.

Imajući u vidu dominantnu transmisiju dekta varijante SARS-CoV-2, koja može uzrokovati oboljevanje od COVID-19 i kod osoba koje su prethodno preležale ovu bolest i kod vakcinisanih osoba neophodna je upotreba zaštitnih maski za sve zaposlene, uključujući i osobe koje su potpuno vakcinisane protiv COVID-19 i osobe koje su preležale COVID-19.

Tim preporučuje upotrebu zaštitnih maski za sve učenike i sve vreme tokom boravka u školi. Za učenike koji iz zdravstvenih razloga ne mogu da nose maske (npr. bronhijalna astma ili gde postoji drugi zdravstveno opravdani razlog) o tome može da se izjasni bilo koji pedijatar koji poznaje zdravstveno stanje deteta i ima uvid u medicinsku dokumentaciju. Ukoliko je bilo ko od učenika sprečen da nosi zaštitnu masku tokom boravka u školi, potrebno je voditi računa da svi ostali učenici i zaposleni koji sa tim učenikom/učenicom dele radni prostor ili dolaze u bliski kontakt na drugi način, sve vreme nose masku čime se smanjuje rizik od zaražavanja. U toj situaciji posebo je važno da škola obezbedi pojačane sve druge propisane zaštitne mere. Ovaj izuzetak moguće je primeniti na zahtev roditelja i isključivo uz priloženo mišljenje lekara.

S obzirom na to da su tokom nadzora uočeni značajni rizici za zaražavanje učenika i zaposlenih u njihovim aktivnostima van škola, preporučuje se roditeljima, učenicima i zaposlenima u školama da strogo i dosledno primenjuju mere lične zaštite od infekcije kako u školi, tako i van škole. Posebno je važno izbegavati masovna okupljanja u zatvorenom i na otvorenom prostoru, naročito ukoliko se tokom okupljanja ne primenjuju propisane mere lične zaštite.”

Izrada sajta & Web dizajn: Hit Group