DDOR osiguranje učenika
DDOR osiguranje učenika

Na sednici Saveta roditelja održanoj 10.9.2019. doneta je odluka da osiguranje učenika bude realizovano preko osiguravajuće kuće DDOR.

Osiguravajuća kuća DDOR prosleđuje Informaciju za ugovorača osiguranja – osiguranika pre zaključenja ugovora o osiguranju dece, učenika i studenata od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) -START PAKET

Izrada sajta & Web dizajn: Hit Group