Vinča – od neolitske metropole do nuklearnog instituta
Vinča – od neolitske metropole do nuklearnog instituta
Realizovano je prvo od planiranih studijskih putovanja u OŠ “Dositej Obradović” Zrenjanin za ovu školsku godinu, pod nazivom Vinča – Od neolitske mretopole do nuklearnog instituta. Na studijsko putovanje koje su organizovali Metodi Nikolov, nastavnik fizike i Ljiljana Arvai nastavnik istorije, pošli su i Aleksandra Tot nastavnik srpskog jezika i književnosti i Biljana Manić, direktor škole sa  65 učenika petog, sedmog i osmog razreda.
Ciljevi putovanja su realizovani. Za učenike petog razreda ovo putovanje je uvod u projektnu nastavu i istraživački projekat iz istorije čija je tema Praistorija na tlu Srbije. Za učenikesedmog i osmog razreda, ovo je uvod u istraživački rad o koridorima, koridorima Srbije, reqefu Srbije i značaju tih koridora u Srbiji.Sa naučne strane imali smo priliku da vidimo čuveni nuklearni reaktor i tri laboratorije u kojima se ispituje: kvalitet voda svih reka u Srbiji, radioaktivnost u svim lekovima i hrani koja se plasira na tržištu Srbije, kao i ispitivanje kulturnog nasleđa, savremenim uređajima i naučnim proračunima.
Maja Gajić Kvaščev-fizičar i Velibor Andrić – fiziko hemičar upoznali su nas sa lepotama i izazovima rada instituta, istraživačkog rada, kao i poslovima i angažovanjima fizičara, hemičara i tehnologa, što je veoma bitno za učenike koje u narednim godinama trebaju da biraju svoje životno zanimanje.
Na arheološkol lokalitetu Vinča -Belo brdo, kustos, Dragan Jankovi, upoznao ih je sa svojim zanimanjem kustos-arheolog i zanimljivom pričom približio učenicima način života i dostignuća neolitskog čoveka, u Vinči koja je bila metropola i sedište najnaprednije kulture toga doba u svetu. U prvim vekovima 4 milenijuma p.n.e. ova kultura bila je na svom vrhuncu. Unapredili su stočarstvo i zemljoradnju, topili bakar, gradili drvene kuće sa izolacijom od gline, slame i i pleve-koje su danas građevinski trend, ostavili nam antropomorfne figure -koje svedoče o odevanju i verovanju tih ljudi i znakove za koje neki naučnici misle da je vinčansko pismo.
Izrada sajta & Web dizajn: Hit Group